Wyszukiwarka
 
Trasa - Lista
Trasa
Na trasie zobaczyć można obszary źródliskowe Wisły, Kaskady Rodła, Skały Grzybowe na Równem, wychodnie fliszu karpackiego (warstw godulskich i istebniańskich) oraz świerczyny na torfie.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Trasa spacerowa Doliną Wapienicy. W dolinie potoku Wapienica znajdują się dobrze zachowane, naturalne zbiorowiska leśne i bogata fauna ptaków.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Trasa górska wiodąca do rezerwatu przyrody "Romanka" - pozostałości dawnej Puszczy Karpackiej.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Trasa wiedzie po rezerwacie przyrody, który obejmuje fragment dobrze zachowanego lasu grądowego ze stanowiskami rzadkich i chronionych gatunków roślin, w tym cieszynianki wiosennej.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Trasa spacerowa do Kamieniołomu Jasieniowa, prezentującego stanowisko reprezentatywne dla wapieni cieszyńskich – najstarszych i unikalnych litologicznie (węglanowych) osadów fliszowych Karpat Zewnętrznych, których występowanie ograniczone jest jedynie do zachodniej, brzeżnej części Karpat Zewnętrznych.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Trasa spacerowa wiedzie do kamieniołomu, gdzie znajdują się odsłonięte skały budujące fundament masywów Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego – piaskowców godulskich.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Trasa zaczyna się w miejscowości Kozy i wiedzie do Kamieniołomu.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Trasa górska wiodąca na Halę Rysiankę zaczyna się w miejscowości Węgierska Górka i wiedzie przez Żabnicę górskimi szczytami na Rysiankę.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Trasa na Halę Cebulową wiedzie od Kamiennej, przez Halę Kamieńską i Miziową, w pobliże samego rezerwatu i szczytu Pilska.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Trasa prowadzi nad zaporę do Jeziora Goczałkowickiego. Jezioro (zbiornik) jest jednym z największych sztucznych zbiorników wodnych w Polsce, wraz z otaczającymi stawami hodowlanymi z bardzo bogatą fauną ptaków wodno-błotnych, w tym jednym z największych stanowisk lęgowych ślepowrona w Polsce.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Trasa spacerowa po rezerwacie przyrody "Czantoria". Rezerwat ten obejmuje dolnoreglowe zbiorowiska leśne, na których występują stare drzewostany jaworowe, jesionowe i klonowe o charakterze lasu naturalnego.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Poznanie tutejszej przyrody umożliwia trasa spacerowa, na której spotkać można wielkie, dorodne buki, a także wysokie i stare jodły. Rzadką rośliną jest występująca tutaj tocja karpacka. Pośród lasów rezerwatu swoje środowisko znajdują także takie gatunki roślin, jak przytulia wonna, gwiazdnica gajowa, paprotnik kolczysty, nerecznica szerokolistna, a także żywiec gruczołowaty, żywiec dziewięciolistny i żywiec cebulkowy oraz takie ziołorośla, jak omieg górski czy parzydło leśne.
więcej >>
Dodaj do planera