Beskidy i Śląsk Cieszyński

Beskidy - grupa pasm górskich w Karpatach zewnętrznych, rozciąga się do rzeki Beczwy na zachodzie - (Czechy) po rzekę Czeremosz (Ukraina) na wschodzie. Szerokość pasma Beskidów wynosik ok. 50-70 km, a ich długość ok 600 km.

Śląsk Cieszyński - kraina historyczna w Polsce i Czechach, obejmująca południowo-wschodnią część Śląska, skupioną wokół miasta Cieszyn i rzeki Olzy.

 

Wyszukiwarka wydarzeń