Hala Cebulowa

Miejscowość:
Korbielów
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Hala Cebulowa cechuje się nagromadzeniem niezwykle cennych siedlisk i gatunków roślin. Roślinność hali tworzy mozaikę zbiorowisk, w której istotna rola przypada eutroficznej młace górskiej Valeriano-Caricetum flavae, młakom niskoturzycowym Carici canescentis-Agrostietum caninae oraz łące mieczykowo-mietlicowej Gladiolo-Agrostietum deschampsietosum. Młaki rozwijają się głównie w otoczeniu wysięków wodnych, stanowiących źródliska Potoku Cebulowego − największego dopływu Sopotni Wielkiej. Za unikatowe w polskich Karpatach uznaje się występowanie na Hali Cebulowej (a także sąsiedniej Hali Miziowej) eutroficznej młaki górskiej, z udziałem czosnku syberyjskiego Allium sibiricum i niebielistki trwałej Sweertia perennis. Obydwa gatunki podlegają w Polsce ścisłej ochronie prawnej. Czosnek syberyjski jest gatunkiem zagrożonym wymieraniem (EN) w skali kraju i regionu, natomiast niebielistka trwała zagrożona wymieraniem (EN) jest w województwie śląskim. Od czosnku syberyjskiego, który występuje tu łanowo (grupowo), wywodzi się nazwę hali. Na hali Cebulowej rośnie także wiele innych rzadkich bądź chronionych gatunków roślin: pełnik alpejski Trollius altissimus, tojad mocny Aconitum firmum, złocień okrągłolistny Leucanthemum waldsteinii, tłustosz pospolity Pinguicula vulgaris.

Hala Cebulowa jest objęta ochroną jako użytek ekologiczny, znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Beskidu Żywieckiego oraz obszarów Natura 2000 − Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Beskid Żywiecki” oraz Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Beskid Żywiecki”. 

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Lokalizacja:

Korbielów
Gmina: Jeleśnia
Powiat: żywiecki


Kategoria: 
Natura

Informacje ogólne:
Dostępność Całoroczny Dostępna cały rok, dla obserwacji przyrodniczych − późna wiosna i lato (od końca maja do końca sierpnia). Zalecany termin dla obserwacji czosnku syberyjskiego Allium sibiricum – od czerwca do sierpnia, dla obserwacji niebielistki trwałej Sweertia perennis – lipiec.
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
Pogoda
Zakopane
Zakwaterowanie w pobliżu
Korbielów
0.40 km
Korbielów
3.45 km
Gastronomia w pobliżu
Jeleśnia
10.17 km
Węgierska Górka
15.93 km
Wyświetlenia:  85