Wydarzenia w pobliżu
Koniaków
2024-06-29
5.20 km
Wisła
2024-07-27
8.28 km
Szczyrk
2024-04-01
13.88 km
Dzięgielów
2024-07-18
18.14 km
Goleszów
2024-07-20
19.40 km
Cieszyn
2024-08-04
24.07 km
Cieszyn
2024-07-21
24.11 km
Cieszyn
2024-07-28
24.11 km
Cieszyn
2024-08-04
24.11 km
Cieszyn
2024-08-11
24.11 km
Cieszyn
2024-08-25
24.11 km
Cieszyn
2024-07-19
24.21 km
Cieszyn
2024-07-26
24.21 km
Cieszyn
2024-08-02
24.21 km
Cieszyn
2024-08-09
24.21 km
Cieszyn
2024-08-09
24.21 km
Cieszyn
2024-08-16
24.21 km
Cieszyn
2024-08-23
24.21 km
Cieszyn
2024-08-30
24.21 km
Cieszyn
2024-08-10
24.21 km
Cieszyn
2024-08-01
24.44 km
Cieszyn
2024-11-28
24.44 km
Cieszyn
2024-09-08
24.44 km
Cieszyn
2024-10-19
24.44 km
Cieszyn
2024-10-20
24.44 km
Cieszyn
2024-10-25
24.44 km
Cieszyn
2024-10-26
24.44 km
Cieszyn
2024-10-27
24.44 km

XXI Rajd Górski im. Jerzego Kukuczki

Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Oddział PTTK „Wisła” w Wiśle, Gmina Istebna, Gmina Wisła, Starostwo Powiatowe w Cieszynie

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ  na XXI Rajd Górski im. Jerzego Kukuczki

miejsce: Wisła - Istebna,
termin:  piątek 6 października 2023 r.
meta: Amfiteatr "Pod Skocznią" w Istebnej

Zgłoszenia uczestników należy dokonać w formie pisemnej, wykorzystując formularz „Karta zgłoszenia”.
Wypełniony formularz należy przesłać pocztą na adres: Oddział PTTK „Wisła” ul. Lipowa 4a, 43-460 Wisła lub drogą elektroniczną: pttk@wisla.pl; w terminie do 22 września 2023 r. (piątek)
Ustala się wpisowe na rajd w wysokości: dzieci i młodzież ucząca się - 18 zł, osoby dorosłe - 20 zł, opiekunowie bezpłatnie.
Płatność przelewem na konto: ING PTTK Wisła nr: 08 1050 1096 1000 0001 0120 5052
Do dnia 29 września 2023 r. (piątek) PROSIMY O PRZESŁANIE POTWIERDZENIA PRZELEWU

REGULAMIN

 

XXI Rajdu Górskiego Jerzego Kukuczki

 

Wisła - Istebna, piątek 6 października 2023 r.

 

pod honorowym patronatem

Pani Cecylii Kukuczki

 

 

 1. Organizatorami Rajdu im. Jerzego Kukuczki są:
 • Oddział PTTK „Wisła” w Wiśle,
 • Urząd Miasta w Wiśle,
 • Urząd Gminy w Istebnej,
 • Starostwo Powiatowe w Cieszynie.
 1. Rajd odbywa się pod honorowym patronatem Pani Cecylii Kukuczki
 2. Kierownictwo Rajdu:
 • Komandor – Krzysztof Rudziński
 • Z-ca Komandora d/s programowych – Stanisław Cendrzak
 • Z-ca Komandora d/s organizacyjnych – Józef Polok
 • Sekretarz – Grażyna Pruska
 • Członkowie - Tadeusz Leżański, Zbigniew Magnowski
 1. Cel Rajdu:

Popularyzacja turystyki, poszerzenie wiedzy o osobie i osiągnięciach Jerzego Kukuczki, propagowanie przyrodniczych i krajobrazowych walorów Beskidu Śląskiego oraz bezpieczeństwa w górach.

 

 1. Termin i miejsce zakończenia Rajdu: piątek 06 października 2023 r.,

      Amfiteatr „Pod Skocznią”  w Istebnej. 

 1. Trasy Rajdu:

A. „Górski Szlak Spacerowy im. Jerzego Kukuczki” (szlak niebieski) - Przełęcz Kubalonka - Wilcze - Amfiteatr „Pod Skocznią”, 3 godz. Start na Przełęczy Kubalonka w godz. 8.00 – 8:30;

B. Szlak niebieski: Wisła Głębce PKP - Przełęcz Łączecko -Tokarzonka- Wilcze - Amfiteatr „Pod Skocznią”, ok. 4 godz. Start Wisła Głębce PKP w godz. 8.00 – 8:30,


C. Szlak czerwony (odcinek Głównego Szlaku Beskidzkiego): Przełęcz Kubalonka - Stecówka, dalej szlakiem zielonym do byłe Schronisko "Zaolzianka"- Amfiteatr „Pod Skocznią”, ok. 4 godz. Start na Przełęczy Kubalonka w godz. 8.00 – 8:30,

D. Szlak niebieski: Koczy Zamek – Tyniok - Mała Gańczorka - dalej żółtym szlakiem spacerowym – dolina Olzy - Złoty Groń - Amfiteatr „Pod Skocznią”, ok. 4 godz. Start Koniaków Koczy Zamek w godz. 8.00 – 8:30

E. Szlak bez znaków Istebna Beskid, Złoty Groń Dolina Olzy, Istebna Tartak, ok. 3godz. Start Istebna Beskid w godz. 8.00 - 9.00, trasa łatwa, dla najmłodszych.

 F. Szlak żółty z Istebnej Jasnowic przez Młodą Górę – Wilcze (zielonym) do Amfiteatr „Pod Skocznią” (szlak zielony), ok. 4 godz. Start na przystanku PKS Istebna Jasnowice (obok byłego przejścia granicznego do Republiki Czeskiej) w godz. 8.00 – 8:30; 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tras.

 

 1. W Rajdzie może uczestniczyć każdy kto posiada odpowiedni stan zdrowia (oświadczenie) i akceptuje regulamin Rajdu. Młodzież szkolna i osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie pod opieką rodziców lub opiekunów.
  Drużyny rajdowe tworzy tylko młodzież szkolna zgłoszona przez placówki oświatowe lub harcerskie w trzech kategoriach wiekowych:
  - szkoły podstawowe, klasy I- IV i V- VIII,
  - szkoły ponadpodstawowe.

- zorganizowane grupy osób dorosłych

- osoby indywidualne
Nie ogranicza się liczby osób w drużynie, jednak na każdych 10 uczestników musi przypadać jeden opiekun.

 1. Organizatorzy zapewniają:
      - materiały informacyjne;
      - posiłek turystyczny oraz ciepłe i zimne napoje na mecie Rajdu;
      - okolicznościową odznakę Rajdu;
      - nagrody dla najlepszych drużyn;
      - dyplomy uczestnictwa dla drużyn rajdowych;
      - zwiedzanie Izby Pamięci Jerzego Kukuczki (w ramach tras A,B,F );
      - obsługę przewodnicką na trasach Rajdu;
      - pokazy ratownictwa  i inne atrakcje;
      - potwierdzenie punktów do GOT.
 2. Zgłoszenia uczestników należy dokonać w formie pisemnej, wykorzystując formularz „Karta zgłoszenia”. Wypełniony formularz należy przesłać pocztą na adres:

Oddział PTTK „Wisła” ul. Lipowa 4a, 43-460 Wisła

lub drogą elektroniczną: pttk@wisla.pl; w terminie do 22 września 2023 r. (piątek)

Ustala się wpisowe na rajd w wysokości: dzieci i młodzież ucząca się - 18 zł, osoby dorosłe - 20 zł, opiekunowie bezpłatnie.

Płatność przelewem na konto: ING PTTK Wisła nr: 08 1050 1096 1000 0001 0120 5052

Do dnia 29 września 2023 r. (piątek) PROSIMY O PRZESŁANIE POTWIERDZENIA PRZELEWU

 Po przybyciu na metę należy złożyć w biurze rajdu aktualną listę uczestników potwierdzoną pieczątką szkoły lub organizatora.

Kryteria oceny drużyn:

 • ogólna prezencja („strój”, dodatkowe elementy wyróżniające grupę, postawa na trasie rajdu);
 • prezentacja artystyczna – czas max do 5 minut na scenie;
 • znak identyfikujący grupę, widoczny z daleka, na którym należy umieścić miejscowość i nr szkoły;
 • udział w konkursie wiedzy o Jerzym Kukuczce i Beskidzie Śląskim (1 osoba);
 • udział w konkursie plastycznym- pod uwagę będą brane tylko prace indywidualne (max. 5 prac na drużynę).

Prace plastyczne należy opisać w prawym dolnym rogu następująco: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły, miejscowość. Opis nie powinien przekraczać formatu A7 (74mm x 105 mm). Maksymalny wymiar pracy to format A2.

Prace plastyczne można przesłać pocztą nie później niż do 03.10.23 r. lub dostarczyć na metę rajdu do godziny 10.00.  Wszystkie prace pozostają u organizatora rajdu.

Program Rajdu:

 • zgłaszanie się drużyn i pozostałych uczestników Rajdu w punktach startowych o wyznaczonych godzinach, następnie wyjście na trasy pod opieką przydzielonych przewodników - kierowników tras i ich pomocników,
 • przejście ustalonych tras,
 • zwiedzanie Izby Pamięci Jerzego Kukuczki, (w ramach tras A, B, F );
 • dojście na metę Rajdu – Amfiteatr „Pod Skocznią”

 (uwaga: meta czynna w godzinach 11.00 – 12.30, a kierownicy grup po dotarciu na metę mają obowiązek niezwłocznego zgłoszenia się w sekretariacie rajdu),

 • od godziny 12:30 - konkursy, występy indywidualne, gry i zabawy na wolnym powietrzu turystyczny posiłek, pokazy ratownictwa,
 • godz. 14:00 - wręczenie nagród, uroczyste podsumowanie i zamknięcie Rajdu,
 • przejście delegacji do Istebnej-Centrum pod symboliczny grób Jerzego Kukuczki, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, chwila zadumy.

Informacje dodatkowe:

 • w sytuacjach szczególnych organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu,
 • organizatorzy zalecają uczestnikom ubezpieczenie się od NNW, członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką są ubezpieczeni od NNW na mocy porozumienia ZG PTTK z U. ERGO HESTIA S.A.,
 • za bezpieczeństwo w czasie Rajdu odpowiadają opiekunowie i uczestnicy,
 • w związku z obowiązującymi przepisami RODO uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunków do celów organizacji i popularyzacji rajdu.

 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje kierownictwu Rajdu.

 Karta zgłoszenia jest integralną częścią regulaminu Rajdu

 Informacje i zapytania prosimy kierować na adres: 

Biuro Oddziału PTTK „Wisła”, ul. Lipowa 4a, 43-460 Wisła

tel. 33 855 35 60, 535 543 532, e-mail: pttk@wisla.pl

 

Dbajmy o Beskidy, sprzątajmy szlaki turystyczne.

Jak co roku zachęcamy do współtworzenia atmosfery rajdu.

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  21
Lokalizacja:

Ul. Istebna
Gmina: Brenna
Powiat: cieszyński


Region turystyczny: 
Beskid Śląski
Lokalizacja: 
W górach
Kategoria: 
Wydarzenia

Organizator: 
Oddział PTTK "Wisła" w Wiśle, Gmina Istebna, Miasto Wisła, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebne
Data wydarzenia: 
06/10/2023
Kontakt:
Telefon: +48 338 553 560
Email: pttk@wisla.pl

Strona internetowa: http://pttk.wisla.pl
Social media: 
Informacje ogólne:
Rodzaj obiektu:  Imprezy turystyczne
Dodaj do planera
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX